Undergraduate Degree Programmes

Faculty of Business

Lect. univ. dr. Ionuț-Traian LUCA – responsabil program

traian.luca@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Marius BOTA – responsabil program

marius.bota@ubbcluj.ro

Faculty of Law

Associate professor univ. dr. Dan-Andrei POPESCU – responsabil program

dapopescu@law.ubbcluj.ro

Faculty of Physical Education and Sport

Assistant professor PhD Andras ALMOS

andras.almos@ubbcluj.ro

Faculty of Geography

Professor Stefan DEZSI, PhD

stefan.dezsi@ubbcluj.ro

Faculty of History and Philosophy

Dr. Gheorghe NEGUSTOR

gnegustor@gmail.com

Assistant professor Janos FODOR, PhD

fodorjanos89@gmail.com

Professor Alexander BAUMGARTEN, PhD

alexbaum7@gmail.com

Assistant professor Marius GRAD, PhD

marius_grad@yahoo.com

Faculty of Psychology and Educational Sciences

Assistant professor Ovidiu Sebastian PINTEA, PhD

ovidiu.pintea@ubbcluj.ro

Assistant professor Reka-Marta JANOS, PhD

reka.janos@ubbcluj.ro

Professor Ion ALBULESCU, PhD

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Professor Ion ALBULESCU, PhD

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Professor Ion ALBULESCU, PhD

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Professor Ion ALBULESCU, PhD

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Professor Iuliana ZSOLDOS-MARCHIȘ, PhD

marchis_julianna@yahoo.com

Associate professor Zoltan DOSA, PhD

zdosa@yahoo.com

Associate professor Andrea HATHAZI, PhD

andrea.hathazi@ubbcluj.ro

Faculty of Sociology and Social Work

Associate professor Adina Daniela REBELEANU, PhD

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Associate professor Bela SZABO, PhD

bela.szabo@ubbcluj.ro

Faculty of Economics and Business Administration

Associate professor Adrian ZOICAȘ-IENCIU, PhD

adrian.zoicas@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Roxana STEGEREAN, PhD

roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

Assistant professor Imre SZEKELY, PhD

imre.szekely@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Ovidiu Ioan MOISESCU, PhD

ovidiu.moisescu@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Monica Iuliana CIACA, PhD

monica.ciaca@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Crina Ioana FILIP, PhD

crina.filip@econ.ubbcluj.ro

Obiective
Programul de studii are ca obiectiv pregătirea absolvenţilor în domeniul contabilităţii și informaticii de gestiune. Prin acest program de studii se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoștinţelor și aptitudinilor pentru un economist-contabil competent inclusiv prin pregătirea necesară accesului la profesiile liberale de: expert contabil, auditor financiar şi evaluator. Planul de învăţământ și fișele disciplinelor sunt astfel concepute încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor după terminarea studiilor. Stagiul de practică aduce un plus de valoare reușind să îmbine elementele teoretice însușite la cursuri, laboratoare și seminare cu exigențele mediului economic în care absolvenţii vor profesa.

Conținut și structură
Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, această specializare oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilităţii şi numai. Curricula este concepută pentru a dezvolta absolvenţilor un raţionament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitelor situaţii specifice entităţilor; determinarea sau evaluarea performanţei şi poziţiei financiare a unei entităţi; realizarea de strategii sau politici contabile şi fiscale. De asemenea, discipline precum: Contabilitate managerială, Contabilitate aplicată, Control financiar, Control de gestiune, Evaluarea afacerilor, Audit financiar, Contabilitatea instituţiilor de credit, Contabilitatea instituţiilor publice, contribuie la creşterea spectrului de activitate al absolvenţilor.

Competențe și abilități
Absolvenţii programului de studii vor putea să identifice și să înregistreze operaţiuni economice în contabilitatea entităţii prin utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil. Vor dobândi abilităţi utile în prelucrarea informaţiilor pentru întocmirea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale; reuşind să determine şi să interpreteze indicatorii economico-financiari. Un alt set de competenţe vizează derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil, respectiv a auditului intern şi auditului financiar. La nivel de competenţe transversale ei vor putea identifica rolurile şi responsabilităţile într-o echipă şi aplica tehnici de relaţionare şi muncă eficientă. În plus, ei vor putea identifica oportunităţile de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare profesională.

Associate professor Sorin Adrian ACHIM, PhD

sorin.achim@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Mihaela Daciana ROVINARU, PhD

mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Mihai-Florin BĂCILĂ, PhD

mihai.bacila@econ.ubbcluj.ro

Associate professor Mirela MINICĂ, PhD

mirela.minica@ubbcluj.ro

Assistant professor Izabella KRAJNIK, PhD

izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro

Faculty of Political and Administrative Sciences

Assistant professor Toma BUREAN, PhD

burean@fspac.ro

Professor Delia-Cristina BĂLAȘ, PhD

delia.balas@fspac.ro

Assistant professor George Adrian PRUNDARU, PhD

prundaru@fspac.ro

Assistant professor Bianca V. RADU, PhD

bianca.radu@fspac.ro

Assistant professor Bianca V. RADU, PhD

bianca.radu@fspac.ro

Assistant professor Bianca V. RADU, PhD

bianca.radu@fspac.ro

Assistant professor Bianca V. RADU, PhD

bianca.radu@fspac.ro

Faculty of European Studies

Assistant professor Monica BURCĂ-VOICU, PhD

monica.voicu@ubbcluj.ro