Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Cristina CIOVÂRNACHE

Data de începere curs: 05.10.2022

Cursul urmărește familiarizarea participanților cu scrierea și sistemul fonetic, lexical și gramatical al limbii persane moderne și dobândirea competențelor elementare de comunicare în limba persană. Noțiunile teoretice vor fi consolidate prin exerciții de gramatică, aplicații practice, traduceri și conversații bazate pe texte scrise sau materiale audio/video care vor aborda situații de comunicare variate, precum și teme de cultură persană (literatură, istorie, artă și civilizație, societate etc).

Ediția II

Durata cursului: 05.10.2022-01.07.2023

Data evaluării: 07.09.2023

Data acordării atestatelor: 20.09.2023

Taxă curs: 2500 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

  • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
  • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

Ediția I – 11.11.2021 – 01.07.2022

Obiective generale: Cursul urmărește familiarizarea participanților cu scrierea și sistemul fonetic, lexical și gramatical al limbii persane moderne și dobândirea competențelor elementare de comunicare în limba persană. Noțiunile teoretice vor fi consolidate prin exerciții de gramatică, aplicații practice, traduceri și conversații bazate pe texte scrise sau materiale audio/video care vor aborda situații de comunicare variate, precum și teme de cultură persană (literatură, istorie, artă și civilizație, societate etc.).

Structura cursului:

Cursuri 1-3: Prezentare introductivă; alfabetul persan; exerciții de scriere, transcriere, pronunție; formule simple de salut, de despărțire, scuze, mulțumiri etc.

Curs 4: Recapitularea alfabetului și probleme de ortografie; pronumele personale și demonstrative; numerele de la 1 la 100; structuri conversaționale de bază.

Curs 5: Structura propoziției; verbul copulativ „a fi” și verbul „a avea”; particule interogative; formule de prezentare și informații personale (vârstă, ocupație, naționalitate etc.)

Curs 6: Substantivul (categoria determinării și nedeterminării, pluralul); exprimarea timpului și calendarul (zilele săptămânii, lunile, anotimpurile, sărbătorile iraniene).

Curs 7: Adjectivul și adverbul (clasificare, grade de comparație); izafetul și lanțurile izafetice; descrieri (trăsături fizice și de caracter, orașul, locuința etc.).

Curs 8: Pronumele enclitice și exprimarea posesiei; relații de familie; recapitulare.

Curs 9: Sistemul verbal persan, formarea și utilizarea preteritului; la cumpărături, la piață / supermarket / bazar.

Curs 10: Formarea și utilizarea indicativului prezent; activități cotidiene, petrecerea timpului liber, hobby-uri.

Curs 11: Imperativul; orientarea în oraș, solicitarea și oferirea de informații.

Curs 12: Subjonctivul prezent și verbele modale; la restaurant/ceainărie/cafenea, bucătăria iraniană (feluri de mâncare, băuturi, gusturi).

Curs 13: Imperfectul; relatarea unor evenimente trecute (acțiuni, experiențe personale, întâmplări vizionate/citite).

Curs 14: Participiile verbale și perfectul simplu; în călătorie – mijloace de transport, cazare, documente de călătorie etc.

Curs 15: Subjonctivul trecut; exprimarea opiniilor, intențiilor, dorințelor, temerilor, presupozițiilor.

Curs 16: Diateza pasivă; verbele impersonale cu pronume enclitice; la medic – părțile corpului, sănătate, boli, stări și senzații.

 Curs 17: Mai mult ca perfectul; instituții, autorități și servicii publice (la bancă, poștă etc.); sistemul politeții în limba persană (ta’arof).

 Curs 18: Timpul viitor; exerciții, dialoguri și texte cu tema „planuri de călătorie în Iran” (obiective turistice, elemente geografice, repere culturale).

Curs 19: Elemente de sintaxă a frazei și principalele tipuri de propoziții subordonate; redactarea de scrisori/e-mailuri.

Curs 20: Particularitățile persanei colocviale; texte, exerciții și aplicații recapitulative de consolidare a vocabularului și structurilor gramaticale.