Elemente de Limbă, Conversație și Cultură Arabă

Facultatea de Istorie și Filosofie

Elemente de Limbă, Conversație și Cultură Arabă

1. Numele lectorului: Lect.univ.dr. Ecaterina MAȚOI

2. Data de începere curs: 01.11.2021

Descrierea generală. Obiective și competențe urmărite

Prezentul curs este destinat celor care își doresc să-și dezvolte competențe de bază în domeniul limbii, culturii și civilizației arabe, în scop academic, profesional sau personal.

Scopul principal al cursului este acela de introduce cursantului elemente de bază în domeniul limbii și culturii arabe astfel încât, la finalul celor 20 de lecții, acesta să fie capabil să scrie, să citească și să formuleze propoziții nominale în limba arabă literară și, de asemenea, să poată să aplice elemente de conștientizare culturală  în diverse situații cotidiene.

Pentru ca acest lucru să devină realitate, cursul este împărțit de așa manieră încât, după fiecare lecție, să fie asimilate noțiuni noi de gramatică, de vocabular, precum și de cultură și civilizație, prin utilizarea unui limbaj practic, util și gestionabil.

Sarcinile suplimentare vor fi stabilite într-o manieră care să permită fiecărui cursant să consolideze ceea ce a învățat în clasa virtuală. 

Durata cursului:  01.11.2021 – 01.07.2022

Data evaluării: 05.09.2022

Data acordării atestatelor: 25.09.2022

Taxă curs: 3000 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru studenți, personal UBB )