Elemente de Limbă, Conversație și Cultură Arabă

1. Numele lectorului: Lect.univ.dr. Ecaterina MAȚOI

2. Data de începere curs: 01.11.2021

3. Durata cursului: 01.11.2021 – 01.07.2022

4. Data evaluării: 05.09.2022

5. Data acordării atestatelor: 25.09.2022

6. Tarif per cursant: 3000 lei 

Tematică