Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Ana Monica POP

Data de începere curs: 29.10.2021

Cursul își propune familiarizarea cursanților cu noțiuni de bază în domeniul contabilității primare.

Durata cursului: 29.10.2021-30.10.2021

Data evaluării: –

Data acordării atestatelor: 10.11.2021

Taxă curs: 0 lei

Explicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației; • Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; La finalizarea cu succes a acestei discipline, cursanții vor fi capabili să:
Înțeleagă sistemul economic prin definiții, principii, convenții și date contabile; prin urmare, este important ca studentul să conștientizeze importanța contabilității pentru orice domeniul economic;
Descrie o entitate prin intermediul noțiunilor contabile de bază ce definesc bilanțul și modificările sale –activ, pasiv, venituri, cheltuieli, rezultate;
Utilizeze principiile și convențiile contabile;
Analizeze prin indicatorii specifici situația unei societăți comerciale pornind de la datele publicate de aceasta;
Calculeze valori precum, costul de achiziție al bunurilor cumpărate, amortizarea corespunzătoare imobilizărilor corporale sau necorporale, TVA de plată sau de recuperat;
Particularizeze normele contabile generale pentru societăți comerciale;
Identifice informații contabile reprezentative din situațiile financiare ale societăților comerciale.