Educaţie şi dezvoltare profesională

FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
TITLUL PROGRAMULUI  Educaţie şi dezvoltare profesională
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Program de formare continuă tip „lung” (categoria 1), 3 module, acreditat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6170/07.11.2011 (Direcţia Formare Continuă din Învăţământul preuniversitar)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat – 90 credite(30 credite/modul)
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 4 ani(2011 – 2015)
CONDIȚII DE PARTICIPARE Cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar
COST 600 lei
PERSOANA DE CONTACT Conf. univ. dr. Ion Albulescualbulescum@yahoo.com