Educație Continuă în folosul Comunității 2015-2016 – sem1

banner-educatie-continua-editia-4

Proiectul Universitatea în comunitate. Educație continuă în folosul comunității își propune să crească implicarea universității în comunitatea locală prin deschiderea unor cursuri de interes general pentru audierea lor de către persoane interesate (altele decât studenții UBB), pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare continuă existente în comunitatea locală, în noua paradigmă a societății bazate pe cunoaștere.Proiectul asigură accesul la cursuri cu tematici de interes general (management, informatică, nutriție, scriere creativă, critică și analiză de film, marketing, stiinte potilice si administrative, etc), oferite în cadrul facultăților universității.

Formular_de_inscriere_proiect
Oferta_cursuri_comunitate, sem. I (2015-2016)
perioada de inscrieri 21.09 – 9.10. 2015.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Accesul deschis la educație de calitate pe parcursul întregii vieți în contextul comunității locale.
Obiective specifice: Obiectivele specifice se referă la deschiderea universității pentru nevoile de formare ale comunității, adaptarea ofertei educaționale pentru cererea comunității locale în continuă schimbare, în diferitele profesii sau locuri de muncă.

Grupul țintă:

Beneficiarii acestui proiect sunt persoane din comunitatea locală, care au cel puțin 18 ani și nu au statutul de studenți UBB, interesate de formare continuă, implicit instituțiile din care fac acestea parte.

Forma de desfășurare:

Cursurile pot fi audiate în regim gratuit, fără obligativitatea de a participa la examen sau la alte modalități de evaluare.
În cazul în care se achită taxa aferentă cursului și se îndeplinesc condițiile de promovare ale cursului, se pot obține din partea facultății acte doveditoare care să ateste participarea la curs și numărul de creditele aferente. Taxele se achită la casieria facultății, pe baza documentului de înregistrare primit la înscrierea în proiect și se calculează identic ca pentru studenții facultății respective.

Calendarul de desfășurare:

Proiectul se va desfășura urmând structura anului universitar, respectiv calendarul semestrului I conform orarul aferent cursurilor incluse în program (2-3 ore pe săptămână). Cursanții vor participa la curs cu acordul cadrului didactic titular, alături de studenți.
Înscrierile se fac în perioada: 21.09 – 9.10. 2015.
Observație: Același cursant poate participa la maxim 3 cursuri în cadrul proiectului.
Unele cursuri sunt însoțite de seminarii sau cursuri practice. Cursanții care optează pentru obținerea creditelor au obligativitatea de a participa la acestea conform cerințelor de promovare.

Justificarea proiectului:

Obiectivele proiectului sunt în acord cu obiectivele și direcțiile strategice din Planul Strategic al Universității Babeș-Bolyai pe perioada 2012-2015, legate de Serviciile către Comunitate, respectiv de creșterea implicării universității în comunitate, valorificarea capitalului de competență și expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de servicii destinate mediului economic, societății civile, administrației publice, precum și accentuarea rolului universității ca principal factor de cultură și educație.

Activitățile principale:

Cursanți: participare la cursuri, iar în cazul optării pentru obținerea creditelor – respectarea condițiilor de promovare a cursului.
Cadre didactice: integrarea cursanților în grupa de studenți, monitorizarea activității cursanților, evaluarea finală a proiectului pilot.
Echipa FC-LL: activități de organizare, administrative, comunicare, monitorizare, evaluare.

Rezultatele estimate:

Cursanți: Minim 20 de cursanți vor participa la acest proiect în acest semestru.
Universitatea Babeș-Bolyai: Acest proiect contribuie la implicarea universității în comunitatea locală prin deschiderea ofertei educaționale și adaptarea ei la nevoile existente pe piața muncii prin programe de formare continuă. În urma acestui proiect și a evaluării rezultatelor se intenționează acreditarea unor cursuri de formare profesională în domeniile în care se înregistrează interesul crescut.

Informații:
Formare Continuă-Lifelong Learning
Sala Reuniuni, Clădirea Universitas, Str. Pandurilor, nr. 7, 400376
secretariat.fcll@ubbcluj.ro, telefon: + 40 264 40 53 85