Diplome echivalente – Învățământul la distanță și cu frecvență redusă oferă diplome echivalente cu cele de la forma de învățământ cu frecvență (zi).

ico_why_1Planurile de învățământ care descriu disciplinele studiate, numărul de credite, durata studiilor, aferente programelor de studii de la forma de învățământ la distanță și cu frecvență  redusă sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi (cu frecvență).
”Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente.” (Legea Educației Naționale, art.140 alin.5)