Dezvoltare profesională în domeniul educaţiei incluzive/speciale

FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
TITLUL PROGRAMULUI  Dezvoltare profesională în domeniul educaţiei incluzive/speciale
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Program de formare continuă tip „modul lung” (categoria 2), acreditat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.4736/12.07.2012(Direcţia Formare Continuă din Învăţământul preuniversitar)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Atestat Profesional 21 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 3 ani(2012 – 2015)
CONDIȚII DE PARTICIPARE Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal) care lucrează sau care doresc să lucreze în învățământul incluziv/special
COST 800 lei
PERSOANA DE CONTACT Conf. univ. dr. Maria  Ancaancamariadorina@yahoo.com