Consiliul de conducere

Componență

PRORECTOR
responsabil cu formarea continuă și învățământul la distanță:
Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ
DIRECTORUL GENERAL CFCIDFR: Conf. univ.dr. Vincențiu-Andrei VEREȘ
DIRECTORUL FC din cadrul CFCIDFR: Lect.univ.dr. Romana Emilia CRAMARENCO
DIRECTOR ECONOMIC: ec. Istvan PÜSÖK
   
Directorii de studii ID-IFR din UBB  

Atribuțiile Consiliului de Conducere al CFCIDFR

 • Dezvoltarea și managementul programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Implementarea deciziilor, reglementărilor și recomandărilor ARACIS, Consiliului de administrație, Senatului și Rectoratului UBB;
 • Elaborarea strategiilor și politicilor de întărire și extindere a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Formularea de recomandări către Oficiile de învățământ la distanță și cu frecvență redusă (OIDFR) ale facultăților;
 • Inițierea de reglementări privind organizarea și derularea activităților ID și FR la nivelul universității;
 • Aprobarea inițierii de programe universitare și postuniversitare ID și FR la programele de studii acreditate;
 • Asigurarea menținerii și augmentării standardelor de calitate a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Supervizarea managementului financiar al programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Stabilirea priorităților anuale și alocarea de resurse din fondurile CFCIDFR pentru asigurarea îndeplinirii acestor priorități;
 • Coordonează activități de cercetare și publicații;
 • Susține cursuri de formare, specializare, perfecționare a personalului implicat în toate activitățile netradiționale desfășurate prin CFCIDFR.

Directorii de studii ID-IFR

NR. CRT. DEPARTAMENT DIRECTOR DE STUDII
Facultatea de Drept
1 Drept privat Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB
sgolub@law.ubbcluj.ro
Facultatea de Business
2 Business Conf.univ.dr. Marius-Dan GAVRILETEA
dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro
3 Servicii de Ospitalitate Conf.univ.dr. Valentin TOADER
valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
4 Marketing Conf.univ.dr. Alexandra Drule
alexandra. drule@econ.ubbcluj.ro
5 Administrea afacerilor,                               Sf. Gheorghe Lect.univ.dr. Izabella KRAJNIK
izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
6 Informatică Economică  Lect.univ.dr. Cristian BOLOGA
cristian.bologa@econ.ubbcluj.ro
7 Contabilitate și audit Lect.univ.dr. Vasile Daniel CARDOS
vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
8 Economie politică Conf.univ.dr. Flavius-Ioan ROVINARU
flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro
9 Finanțe Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU
adrian.inceu@econ.ubbcluj.ro
10 Management Conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN
roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro
11 Management Asist.univ.dr. Imre SZEKELY
imre.szekely@econ.ubbcluj.ro
12 Statistică previziuni, matematică Lect.univ.dr. Voichița RADU
voichita.radu@econ.ubbcluj.ro
13 Limbi moderne și comunicare în afaceri Conf.univ.dr. Eugenia Antoaneta IRIMIAȘ
eugenia.irimias@econ.ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
14 Geografie umană și turism Șef lucrări dr. Angelica PUȘCAȘ
apuscas@geografie.ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie și Filosofie
15 Director OIDFR Prof.univ.dr. Ovidiu Ghitta
ghittaovidiu@gmail.com
16 Istorie modernă, arhivistică și etnologie Prof.univ.dr. Toader NICOARĂ
toader.nicoara@ubbcluj.ro
17 Istorie al liniei maghiare Conf.univ.dr. Tamas LONHART
lonhart.tamas@ubbcluj.ro
18 Filosofie Lect.univ.dr. Mihai MAGA
mihai.maga@ubbcluj.ro
19 Studii Internaționale și Istorie Contemporană Lect.univ.dr. Ioan MANCI
manci.ioan@ubbcluj.ro
Facultatea de Socilologie și Asistență Socială
20 Asistență socială Conf.univ.dr. Adina REBELEANU
adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro
21 Sociologie și Asistență  Socială Conf.univ.dr. Bela SZABO
bela.szabo@ubbcluj.ro
Facultarea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
22 Administrație  și management public Conf.univ.dr. Raluca Ioana  ANTONIE
raluca.antonie@fspac.ro
23 Jurnalism Lect.univ.dr. George PRUNDARU
prundaru@fspac.ro
24 Comunicare și relații publice Prof.univ.dr. Delia-Cristina BĂLAȘ
balaban@fspac.ro
25 Științe Politice Asist.univ.dr. Toma BUREAN
burean@fspac.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
26 Psihologie                  Lect.univ.dr.  Sebastian PINTEA
pintea.sebastian@ubbcluj.ro
27 Psihologie aplicată Conf.univ.dr. Szidonia KISS
szidonia.kiss@ubbcluj.ro
28 Științe ale educației Lect.univ.dr. Dana JUCAN
dana.jucan@ubbcluj.ro
29 Pedagogie și didactică aplicată Lect.univ.dr. Noemi BIRTA-SZEKELY
bszekely.noemi@ubbcluj.ro
30 Psihopedagogie specială Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI
andrea.hathazi@ubbcluj.ro
31 Didactica Științelor Exacte Conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Facultatea de Studii Europene
32 Studii europene și guvernanță Lect.univ.dr. Monica BURCĂ-VOICU
monica.voicu@ubbcluj.ro
Facultatea de Educație Fizică și Sport
33 Kinetoterapie și discipline teoretice Prof.univ.dr. Iosif SANDOR
iosif.sandor@ubbcluj.ro
Facultatea de  Biologie și Geologie
34 Biologie moleculară și biotehnologie Conf.univ.dr.  Corina ROȘIORU
corina.rosioru@ubbcluj.ro