Consiliul de conducere

Componență

PRORECTOR
responsabil cu formarea continuă și învățământul la distanță:
Conf. univ.dr. Cristian Marius LITAN
DIRECTORUL GENERAL CFCIDFR: Conf. univ.dr. Vincențiu-Andrei VEREȘ
DIRECTORUL FC din cadrul CFCIDFR: Lect.univ.dr. Romana Emilia CRAMARENCO
DIRECTOR ECONOMIC: ec. Istvan PÜSÖK
   
Directorii de studii ID-IFR din UBB  

Atribuțiile Consiliului de Conducere al CFCIDFR

 • Dezvoltarea și managementul programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Implementarea deciziilor, reglementărilor și recomandărilor ARACIS, Consiliului de administrație, Senatului și Rectoratului UBB;
 • Elaborarea strategiilor și politicilor de întărire și extindere a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Formularea de recomandări către Oficiile de învățământ la distanță și cu frecvență redusă (OIDFR) ale facultăților;
 • Inițierea de reglementări privind organizarea și derularea activităților ID și FR la nivelul universității;
 • Aprobarea inițierii de programe universitare și postuniversitare ID și FR la programele de studii acreditate;
 • Asigurarea menținerii și augmentării standardelor de calitate a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Supervizarea managementului financiar al programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Stabilirea priorităților anuale și alocarea de resurse din fondurile CFCIDFR pentru asigurarea îndeplinirii acestor priorități;
 • Coordonează activități de cercetare și publicații;
 • Susține cursuri de formare, specializare, perfecționare a personalului implicat în toate activitățile netradiționale desfășurate prin CFCIDFR.

Directorii de studii ID-IFR

DEPARTAMENTUL DIRECTORII DE STUDIU
Facultatea de Biologie și Geologie
Biologie moleculară și biotehnologie Conf.univ.dr. Corina ROȘIORU
corina.rosioru@ubbcluj.ro
Facultatea de Business
Business Conf.univ.dr. Marius-Dan GAVRILETEA
dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro
Servicii de ospitalitate Conf.univ.dr. Valentin TOADER
valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Drept
Drept privat Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB
sgolub@law.ubbcluj.ro
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Kinetoterapie și discipline teoretice Prof.univ.dr. Iosif ȘANDOR
iosif.sandor@ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
Geografia umană și turism Șef lucrări dr. Angelica PUȘCAȘ
apuscas@geografie.ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie și Filosofie
Istorie modernă, arhivistică și etnologie Prof.univ.dr. Toader NICOARĂ
toader.nicoara@ubbcluj.ro
Istorie al liniei maghiare Conf.univ.dr. Tamas LONHART
lonhart.tamas@ubbcluj.ro
Filosofie Lect.univ.dr. Mihai MAGA
mihai.maga@ubbcluj.ro
Studii internaționale și istorie contemporană Lect.univ.dr. Ioan MANCI
manci.ioan@ubbcluj.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Psihopedagogie specială Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI
andrea.hathazi@ubbcluj.ro
Psihologie, psihologie clinică și psihoterapie lect.univ.dr. Sebastian PINTEA
pintea.sebastian@ubbcluj.ro
Psihologie aplicată conf.univ.dr. Szidonia KISS
szsidonia.kiss@ubbcluj.ro
Științe ale educației Lect.univ.dr. Dana JUCAN
dana.jucan@ubbcluj.ro
Didactica Științelor Exacte Conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Pedagogie și didactică aplicată Lect.univ.dr. Noemi BIRTA-SZEKELY
bszekely.noemi@ubbcluj.ro
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Analiză și ingineria mediului Prof.univ.dr.ing Cristina ROȘU
cristina.rosu@ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor
Finanțe Prof.univ.dr. Adrian-Mihai INCEU
adrian.inceu@econ.ubbcluj.ro
Management Conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN
roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro
Marketing lect.univ.dr. Maria Luiza SOUCA
luiza.souca@ubbcluj.ro
Contabilitate și audit Lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOȘ
vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
Economie politică Conf.univ.dr. Flavius-Ioan ROVINARU
flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro
Statistică, previziuni, matematică Lect.univ.dr. Voichița RADU
voichita.radu@econ.ubbcluj.ro
Limbi moderne și comunicare în afaceri Conf.univ.dr. Eugenia Antoneta IRIMIAȘ
eugenia.irimias@econ.ubbcluj.ro
Administrarea afacerilor Sfântu Gheorghe Lect.univ.dr. Izabella KRAJNIK
Izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
Informatică economică Lect.univ.dr. Cristian BOLOGA
cristian.bologa@econ.ubbcluj.ro
Științe economice și gestiunea afacerilor în limba maghiară Asist.univ.dr. Imre SZEKELY
imre.szekely@econ.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Științe politice Asist.univ.dr. Toma BUREAN
burean@fspac.ro
Comunicare și relații publice Prof.univ.dr. Delia-Cristina BALAȘ
balaban@fspac.ro
Jurnalism Lect.univ.dr. George PRUNDARU
prundaru@fspac.ro
 Administrație și management public Conf.univ.dr. Raluca Ioana ANTONIE
raluca.antonie@fspac.ro
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Asistență socială conf.univ.dr. Adina REBELEANU
adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro
Sociologie și asistență socială în limba maghiară conf.univ.dr. Bela SZABO
bela.szabo@ubbcluj.ro
Facultatea de Studii Europene
Studii europene și guvernanță Lect.univ.dr. Monica BURCĂ-VOICU
monica.voicu@ubbcluj.ro