Consiliul de conducere

Componență

PRORECTOR
responsabil cu formarea continuă și învățământul la distanță:
Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ
DIRECTORUL GENERAL CFCIDFR: Conf. univ.dr. Vincențiu-Andrei VEREȘ
DIRECTORUL ADJUNCT FC din cadrul CFCIDFR: Lect.univ.dr. Romana Emilia CRAMARENCO

Atribuțiile Consiliului de Conducere al CFCIDFR

 • Dezvoltarea și managementul programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Implementarea deciziilor, reglementărilor și recomandărilor ARACIS, Consiliului de administrație, Senatului și Rectoratului UBB;
 • Elaborarea strategiilor și politicilor de întărire și extindere a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Formularea de recomandări către Oficiile de învățământ la distanță și cu frecvență redusă (OIDFR) ale facultăților;
 • Inițierea de reglementări privind organizarea și derularea activităților ID și FR la nivelul universității;
 • Aprobarea inițierii de programe universitare și postuniversitare ID și FR la programele de studii acreditate;
 • Asigurarea menținerii și augmentării standardelor de calitate a programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Supervizarea managementului financiar al programelor universitare și postuniversitare ID și FR;
 • Stabilirea priorităților anuale și alocarea de resurse din fondurile CFCIDFR pentru asigurarea îndeplinirii acestor priorități;
 • Coordonează activități de cercetare și publicații;
 • Susține cursuri de formare, specializare, perfecționare a personalului implicat în toate activitățile netradiționale desfășurate prin CFCIDFR.
Facultatea de Drept

Directorii de studii ID-IFR

NR. CRT. DEPARTAMENT DIRECTOR DE STUDII
1 Drept privat Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB
sgolub@law.ubbcluj.ro
Facultatea de Business
2 Business Lect.univ.dr. Ionuț-Traian LUCA
traian.luca@ubbcluj.ro
3 Servicii de Ospitalitate Conf.univ.dr. Marius BOTA
marius.bota@ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
4 Director OIDFR Lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOȘ
vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
5 Marketing Conf.univ.dr. Alexandra Drule
alexandra. drule@econ.ubbcluj.ro
6 Administrarea afacerilor, Reșița Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ
mirela.minica@ubbcluj.ro
7 Administrea afacerilor, Sf. Gheorghe Lect.univ.dr. Izabella KRAJNIK
izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
8 Informatică Economică Conf.univ.dr. Monica Iuliana CIACA
monica.ciaca@econ.ubbcluj.ro
9 Contabilitate și audit Conf.univ.dr. Corina Ioana FILIP
corina.filip@econ.ubbcluj.ro
10 Economie politică Conf.univ.dr. Mihaela Daciana ROVINARU
mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro
11 Finanțe Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU
adrian.inceu@econ.ubbcluj.ro
12 Management Conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN
roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro
13 Management Asist.univ.dr. Imre SZEKELY
imre.szekely@econ.ubbcluj.ro
14 Statistică previziuni, matematică Lect.univ.dr. Voichița RADU
voichita.radu@econ.ubbcluj.ro
15 Limbi moderne și comunicare în afaceri Asist.univ.dr. Timea TOCALACHIS

timea.tocalachis@ubbcluj.ro

Facultatea de Geografie
16 Geografie umană și turism Conf.univ.dr. Alexandru PĂCURAR
alexandru.pacurar@ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie și Filosofie
17 Director OIDFR Prof.univ.dr. Ovidiu Ghitta
ghittaovidiu@gmail.com
18 Istorie modernă, arhivistică și etnologie Prof.univ.dr. Toader NICOARĂ
nicoaratoader@yahoo.fr
19 Istorie al liniei maghiare Conf.univ.dr. Tamas LONHART
lonhartt@yahoo.com
20 Filosofie Conf.univ.dr. Andrei BERESCHI
bereschia@yahoo.com
21 Studii Internaționale și Istorie Contemporană Lect.univ.dr. Ioan MANCI
manci.i@yahoo.com
Facultatea de Socilologie și Asistență Socială
22 Asistență socială Conf.univ.dr. Adina REBELEANU
adina.rebeleanu@ubbcluj.ro
23 Sociologie și Asistență  Socială Conf.univ.dr. Bela SZABO
bela.szabo@ubbcluj.ro
Facultarea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
24 Administrație  și management public Conf.univ.dr. Raluca Ioana  SUCIU
raluca.suciu@fspac.ro
25 Jurnalism Lect.univ.dr. George Adrian PRUNDARU
prundaru@fspac.ro
26 Comunicare și relații publice Prof.univ.dr. Delia-Cristina BĂLAȘ
delia.balas@fspac.ro
27 Științe Politice Asist.univ.dr. Toma BUREAN
burean@fspac.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
28 Psihologie Lect.univ.dr. Ovidiu Sebastian PINTEA
ovidiu.pintea@ubbcluj.ro
29 Psihologie aplicată Lect.univ.dr. Reka-Marta JANOS
reka.janos@ubbcluj.ro
30 Științe ale educației Conf.univ.dr. Dana Amalia JUCAN
dana.jucan@ubbcluj.ro
31 Pedagogie și didactică aplicată Prof.univ.dr. Iuliana ZSOLDOS-MARCHIȘ
marchis_julianna@yahoo.com
32 Psihopedagogie specială Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI
andrea.hathazi@ubbcluj.ro
33 Didactica Științelor Exacte Conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Facultatea de Studii Europene
34 Studii europene și guvernanță Lect.univ.dr. Monica BURCĂ-VOICU
monica.voicu@ubbcluj.ro
Facultatea de Educație Fizică și Sport
35 Kinetoterapie și discipline teoretice Prof.univ.dr. Iosif SANDOR
iosif.sandor@ubbcluj.ro
Facultatea de  Biologie și Geologie
36 Biologie moleculară și biotehnologie Conf.univ.dr.  Corina ROȘIORU
corina.rosioru@ubbcluj.ro