Despre

 În cadrul măsurilor   majore privind Reforma Învăţământului din   România, prin Hotărârea consiliului de   Administraţie al   Universităţii Babeş-Bolyai din 8 septembrie 1997 s-a constituit Centrul de Formare Continuă şi Invăţământ la   Distanţă (C.F.C.I.D.).   centrul de Formare   continuă şi Învăţământ la Distanţă al   Univeristăţii Babeş-Bolyai funcţionează În   temeiul prevederilor art.   107 din constituţia României, precum   şi ale   art.15, alin. (8) şi (9), art. 60, alin. (1) şi (2) şi ale art.   161, alin. (2)   din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată   cu modificările şi   completările ulterioare; a Hotărârii de   Guvern nr. 1011/2001 privind   organizarea şi funcţionarea   Învăţământului la distanţă şi a Învăţământului cu   frecvenţă redusă În   instituţiile de Învăţământ superior şi Regulamentul de     funcţionare al formării continue şi Învăţământului la distanţă   În   Universitatea
Babeş-Bolyai, modificată şi republicată cu nr.     8950/2000.
Prin activităţile   desfăşurate, Centrul de   Formare Continuă şi   Invăţământ la   Distanţă vizează, În primul rând, racordarea   Universităţii Babeş-Bolyai şi sub   acest aspect la organizaţiile
internaţionale similare, precum şi demararea   acestei forme moderne de   Învăţământ, practicată pe scară largă În cadrul marilor   universităţi   apusene. C.F.C.I.D. al U.B.B. este inclus   În lista centrelor naţionale   acreditate conform Ordinului Ministrului     Educaţiei Naţionale nr. 3289 din 19 februarie 1998.