Redactarea și instalarea politicilor de cookies pe site-uri pentru conformitatea cu GDPR.

Moment captured by Marius Mariș | www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Dr. Raul Dăncuță, Ing. Gabriel Pop

Data de începere curs: 23.02.2021

Curs organizat de către CFCIDFR – destinat personalul didactic auxiliar, pentru formarea cunoștințelor și deprinderilor necesare elaborării Politicilor de utilizare a cookie-urilor pentru website-uri.

Durata cursului: 23.02.2021-25.02.2021

Data evaluării: 08.03.2021

  • Aspecte generale privind conformarea site-urilor web cu prevederile GDPR.
  • Responsabilități ale administratorilor site-urilor web ale facultăților și structurilor UBB (Raul Dăncuță)
  • Înțelegerea rolului pe care îl au cookie-urile, (Gabriel Pop);
  • Riscuri generate de politicile de cookies, (Gabriel Pop);
  • Tipuri de cookies implementate, (Gabriel Pop);
  • Redactarea politicii de cookies, (Gabriel Pop);
  • Controlul modulelor cookies prin intermediul browser-elor și dispozitivelor, (Gabriel Pop);
  • Inserarea pe site-uri a politicilor de cookies, (Gabriel Pop);
  • Recomandări și sarcini pentru realizarea conformării cu GDPR a site-urilor facultăților/structurilor UBB (Raul Dăncuță)