Principii și elemente de bază privitoare la protecția datelor cu caracter personal

Moment captured by Marius Mariș | www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Dr. Raul Dăncuță

Data de începere curs: 11.11.2020

Curs organizat de către CFCIDFR – destinat personalul didactic auxiliar.

Durata cursului: 11.11.2020-12.11.2020

Data evaluării: 19.11.2020

  • Elemente generale privind protecția datelor cu caracter personal 
  • Principiile protecției datelor cu caracter personal 
  • Legalitatea prelucrăriiInformarea și Consimțământul 
  • Drepturile persoanelor vizate 
  • Operatorul de date cu caracter personal. 
  • Securitatea și evidența prelucrărilorMăsuri tehnice și organizatorice 
  • Notificarea încălcărilor de securitate 
  • Reglementări GDPR în domeniul relațiilor de muncăProtecția datelor și dreptul la viață privată la locul de muncă