Cursuri deschise – Facultatea de Studii europene , an universitar 2018-2019

Nr.
crt.

Titlu curs

Lector

Cost/
cursant

Termen limită înscrieri

Persoana de contact

1

Tehnici de comunicare pentru angajare și dezvoltarea carierei

Conf.dr. Adrian Corpădean

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

2

Limba engleză pentru spațiul european

Delia Pop-Flanja

300 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

3

Planuri de afaceri

Conf.dr. Florin Duma

450 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

4

Strategii de consultanță și lobby

Lect.dr. Miruna Bolosin

   

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

5

Strategii IT

Conf.dr. Alina Andreica

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

6

Marketing pentru non-economiști

Lect.dr. Monica Burcă-Voicu

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

7

Contabilitate aplicată

Lect.dr. Ana Monica Pop

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

8

Analiza cost-beneficiu

Conf.dr. Radu Nechita

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

9

Economie pentru non-economiști

Conf.dr. Radu Nechita

400 lei

mai 2019

Conf.dr. Radu Nechita
radunechita@gmail.com

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro