Cursul – MODUL DE APLICAȚII DIGITALE ÎN ȘTIINTELE UMANISTE (INTRODUCTION TO DIGITAL HUMANITIES)

Lect.univ.dr. Rada VARGA

Dată începere curs: 01.03.2021 – 26.03.2021

Data eliberare atestate: 24.04.2021

Tematica: Tematica -curs

Link informații:

Open course – Introduction to digital humanities