Cursul INTELLIGENT ORGANIZATION: STRATEGY, LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE. HOW TO BUILD THE STARTEGIC ADVANTAGE

Prof.univ.dr. Călin Emilian HINȚEA

Dată începere curs 

Data eliberare atestate

Tematica curs : INTELLIGENT_ORGANIZATION

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro