Cursul de formator

 

Centrul de Formare Continuă, Învâțământ la Distanță și cu Frecvență Redusă derulează Cursul de Formator, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).
Data limită înscrieri: 15.11.2021

Tematica programului:

 1. Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților
 2. Caracteristici ale învățării adulților
 3. Identificarea nevoilor de formare într-o organizație
 4. Designul programelor de formare
 5. Strategii de livrare a programelor de formare, abilități de comunicare, participanți dificili
 6. Devaluarea eficienței programelor de formare

Competențe profesionale dobândite:

 1. Pregătirea formării
 2. Realizarea activităților de formare
 3. Evaluarea participanților la formare
 4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formării
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor și strategiilor de formare
 8. Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare

Număr de ore: 180, din care 60 pregătire teoretică și 120 pregătire practică.

Taxa: 1200 lei

Important! – angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere la curs.

Alte informaţii:

– furnizorul de formare este UBB – cu autorizaţia nr. 002526 din 31.05.2021;
– echipa de formatori va fi alcătuită, cu precădere, din cadre didactice UBB.

Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro