Cursul de formator

 în curs de re-autorizare

Centrul de Formare Continuă și Lifelong Learning derulează Cursul Formare de Formatori, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).
Data limită înscrieri: 12.2019

Tematica programului:

 1. Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților
 2. Caracteristici ale învățării adulților
 3. Indentificarea nevoilor de formare într-o organizație
 4. Designul programelor de formare
 5. Strategii de livrare a programelor de formare, abilități de comunicare, participanți dificili
 6. Devaluarea eficienței programelor de formare

Competențe profesionale dobândite:

 1. Pregătirea formării
 2. Realizarea activităților de formare
 3. Evaluarea participanților la formare
 4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formării
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor și strategiilor de formare
 8. Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare

Taxa: 800 lei

Important! – angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere la curs.

Alte informaţii:

– furnizorul de formare este UBB – cu autorizaţia nr. 001422 din 25.05.2013;
– echipa de formatori va fi alcătuită, cu precădere, din cadre didactice UBB.

Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro