Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Conf. univ. dr. Adrian CORPĂDEAN, Lect. univ. dr. Romana – Emilia CRAMARENCO, Asist. Elena GRAD – RUSU,

Data de începere curs: 27.01.2023

Cursul își propune dezvoltarea următoarelor competențe specifice: 

 • Stabilirea scopului proiectului 

 • Stabilirea cerințelor  de management integrat al proiectului

 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului

 • Gestiunea utilizări costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect

 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect

 • Managementul echipei de proiect

 • Managementul comunicării în cadrul proiectului

 • Managementul riscurilor

 • Managementul calității proiectului

Ediția IV

Durata cursului: 27.01.2023-25.02.2023

Data evaluării: –

Taxă curs: 1200 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

Număr de ore 60, din care 15 pregătire teoretică și 45 pregătire practică

 • furnizorul de formare este UBB – cu autorizația nr. 002436 din 30.04.2020

Ediția III – Seria 2 – 07.01.2022- 12.03.2022

Ediția III – Seria 1 – 12.11.2021 – 08.01.2022

Ediția II – Seria 2 – 19.10.2018- 13.12.2018

Ediția II – Seria 1 – 19.01.2018- 15.03.2018

Ediția I – 24.03.2017 – 22.05. 2017

Tematica cursului:

 • Stabilirea scopului proiectului și a cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităților. Gestiunea costurilor și a resurselor operaționale
 • Managementul echipei de proiect și Managementul comunicării
 • Managementul riscurilor. Oportunități de finanțare
 • Managementul calității. Prezentare și evaluare de proiecte

Competențe profesionale dobândite:

 • Precizarea cerinţelor proiectului
 • Asigurarea respectãrii prevederilor contractuale ale proiectului
 • Coordonarea implementãrii proiectului
 • Identificarea şi analizarea riscurilor şi precizarea metodelor de abordare al riscurilor
 • Orientarea muncii echipelor şi indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale
 • Asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect
 • Estimarea resurselor, identificarea surselor și adecvarea proiectului la specificul programului de finanțare