Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Conf. univ. dr. Dana OPRE, dr. Oana GHIMBULUȚ, dr. Bianca BIOȘA, dr. Daniela DUMULESCU, dr. A. Nechita

Data de începere curs: 11.11.2022

Cursul își propune dezvoltarea următoarelor competențe specifice: 

 • Pregătirea formării

 • Realizarea activităților de formare

 • Evaluarea participanților la formare

 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare

 • Marketing-ul formării

 • Proiectarea programelor de formare

 • Organizarea programelor și strategiilor de formare

 • Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare

Ediția III

Înscrierile se fac până la data 08.11.2022

Durata cursului: 11.11.2022-10.12.2022

Data evaluării: 27.01.2023

Taxă curs: 1200 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

Număr de ore 180, din care 60 pregătire teoretică și 120 pregătire practică

 • furnizorul de formare este UBB – cu autorizaţia nr. 002526 din 31.05.2021;
 • echipa de formatori va fi alcătuită din cadre didactice UBB, formatori specializați în utilizarea metodelor interactive inovative

Ediția II – 10.12.2021 – 24.03.2022

Ediția I – 03.03.2017 – 19.06.2017

Tematica programului:

 • Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților
 • Caracteristici ale învățării adulților
 • Identificarea nevoilor de formare într-o organizație
 • Designul programelor de formare
 • Strategii de livrare a programelor de formare, abilități de comunicare, participanți dificili
 • Devaluarea eficienței programelor de formare

Competențe profesionale dobândite:

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea participanților la formare
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor și strategiilor de formare
 • Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare

Inscrieriile pentru acest curs au fost finalizate