Strategii de redactare și publicare a unui articol științific

Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Prof. Alexandru MINEA – School of Economics & CERDIL University of Auvergne, France

Data de începere curs: 03.06.2019

Cursul de adresează doctoranzilor, având ca temă scrierea și publicarea de articole științifice („academic writing”), cu respectarea deontologiei și eticii în cercetare, dar cu multe exemple practice.

Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai III –

CNFIS-FDI-2019-0111

Prof. Alexandru MINEA – School of Economics & CERDIL University of Auvergne, France

Durata cursului: 03.06.2019

Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai II –

CNFIS-FDI-2018-0057

CNFIS-FDI-2022-0Prof. Alexandru MINEA – School of Economics & CERDIL University of Auvergne, France

Durata cursului: 25.05.2018