Considerente asupra activității de cercetare științifică

Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Prof. Alexandru MINEA – School of Economics & CERDIL University of Auvergne, France

Data de începere curs: 30.01.2017

Cursul de adresează doctoranzilor, având ca temă scrierea și publicarea de articole științifice („academic writing”), cu respectarea deontologiei și eticii în cercetare, dar cu multe exemple practice.

Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai I –

CNFIS-FDI-2017-0029

Prof. Alexandru MINEA – School of Economics & CERDIL University of Auvergne, France

Durata cursului: 30.01.2017 – 31.01.2017