Curs postuniversitar de perfecţionare pentru profesori de religie reformată

FACULTATEA TEOLOGIE REFORMATĂ
TITLUL PROGRAMULUI  Curs postuniversitar de perfecţionare pentru profesori de religie reformată
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Curs postuniv.
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat – 8 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 23-28. Iulie 2013
CONDIȚII DE PARTICIPARE Diplomă de licenţă în teologie
COST 100 Lei
PERSOANA DE CONTACT Dr. Sarolta Püsök