Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Drd. Radu MUSTAȚĂ

Data de începere curs: 05.10.2022

Cursul își propune să ofere o inițiere în structurile morfologice de bază ale limbii siriace prin exerciții și texte aplicate, astfel încât să le pună cursanților la dispoziție cunoștințele și instrumentarul necesar pentru a putea aprofunda texte siriace antice, medievale și din perioada modernă timpurie.

Durata cursului: 05.10.2022-01.07.2023

Data evaluării: 03.09.2023

Data acordării atestatelor: 20.09.2023

Taxă curs: 1800 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

  • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
  • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

Obiective generale: Siriaca clasică este cel mai cultivat dialect al limbii aramaice și face parte din grupul nord-vestic al limbilor semitice. Inițial acest dialect era vorbit în regiunea din jurul Edessei (Syr. Urhay; Urfa, în Turcia, în zilele noastre), iar odată cu răspândirea creștinismului a devenit limba liturgică și a expresiei teologice și literare a creștinilor din Orientul Mijlociu și nu numai. De la traduceri biblice și patristice la imnografie sau scrieri cu caracter mistic, de la istoriografie sau filosofie la scrieri enciclopedice, literatura siriacă, în varietatea ei, este de interes atât pentru istorici, teologi și filologi, cât și pentru cei care vor să descopere și să aprofundeze mărturiile literare ale unei ramuri a creștinismului prea puțin cunoscute sau studiate.
Până la sfârșitul cursului cursanții vor dobândi suficiente cunoștințe astfel încât să poată traduce cu dicționarul texte vocalizate din Noul Testament și din alte surse de dificultate medie. Textele citite în partea practică a cursului vor fi adaptate în funcție de interesul cursanților. La începutul fiecărui curs se vor recapitula noțiunile gramaticale deja studiate.

Structura cursului:
Curs 1
• Limba și literatura siriacă (periodizare);
• Alfabetul (1): tipuri de scriere (serṭā, esṭrangelā și scrierea siro-orientală), consoane și legare semne consonantice;
• Exerciții:
Curs 2
• Dicționare, istorii ale literaturii și instrumente de lucru;
• Recapitulare: legare semne consonantice;
• Alfabetul (2): sisteme de vocalizare și semne vocalice; puncte, simboluri și semne de punctuație;
• Exerciții
Curs 3
• Răspândirea creștinismului in Osrhoene
• Pronumele personal proclitic și enclitic; sufixele pronominale posesive;
• Texte și exerciții.
Curs 4
• Gândire și literatură siriacă în primele secole creștine
• Conjugările verbului in limba siriacă: elemente introductive; formele de perfect și participiu PEAL activ;
• Exerciții
Curs 5
• Genuri literare și terminologie în poezia siriacă
• Exprimarea copulei; ’it, hwā și formele de perfect compuse cu hwā;
• Exerciții.
Cursul 6
• Bisericile de rit siriac
• Substantivul și adjectivul; stările substantivului și exprimarea relației genitivale
• Exerciții și curs practic.
Cursul 7
• Traduceri ale Bibliei in siriacă
• Verbul: formele de perfect si imperativ derivate din conjugarea de PEAL; utilizările lui dālath;
• Exerciții și curs practic
Cursul 8
• Recapitulare
• Exerciții și curs practic
Cursul 9
• Alte tipuri de traduceri în siriacă
• Conjugarea verbelor regulate (cu radical consonantic) (1)
• Exerciții și curs practic
Cursul 10
• Sistemul de educație la creștinii sirieni
• Conjugarea verbelor regulate (cu radical consonantic) (2)
• Exerciții și curs practic
Cursul 11
• Teologie și exegeză la Părinții sirieni
• Verbe al căror radical se termină in guturală
• Exerciții și curs practic
Cursul 12
• Expansiunea Bisericii Siro-Orientale în Evul Mediu
• Verbe al căror radical începe în nun și yud;
• Exerciții și curs practic
Cursul 13
• Lucrări de gramatică în literatura siriacă
• Conjugarea verbelor al căror radical este format din două consoane;
• Exerciții și curs practic
Cursul 14
• Recapitulare și curs practic;
• Folosirea punctului diacritic la verb
Cursul 15
• Surse istoriografice în siriacă
• Conjugarea verbelor al căror radical se termină în yud;
• Exerciții și curs practic
Cursul 16
• Tipuri de cărți liturgice folosite de bisericile de rit siriac
• Pronumele complemente atașate verbului; adverbul;
• Exerciții și curs practic
Cursul 17
• Renașterea siriacă din secolele al XII-lea și al XIII-lea
• Numeralul
• Exerciții și curs practic
Cursul 18
• Creștinismul siriac în Imperiul Otoman
• Curs practic: Evanghelia după Ioan (Peshitta) I
Cursul 19
• Creștinismul siriac în India
• Curs practic: Evanghelia după Ioan (Peshitta) II
Cursul 20
• Curs practic: Evanghelia după Ioan (Peshitta) III

  •