CURS MANAGER DE SECURITATE

FACULTATEA: ISTORIE ŞI FILOSOFIE
TITLUL PROGRAMULUI: MANAGER DE SECURITATE COD COR 121306
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc: CURS SPECIALIZARE autorizat ANC
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE : CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA: 80 de ore (59 ore teoretic, 21 ore practic)
CONDIȚII DE PARTICIPARE – Studii superioare cu diplomă de licenţă- Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic- Persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale UE;
– Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
COST: 1.000 lei
PERSOANA DE CONTACT: Raul Dăncuţă  0752282596,
Claudiu Iordăchescu