Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Ș.l. Dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Data de începere curs: 06.03.2023

Cursul este dedicat persoanelor care doresc să se autorizeze ANRE și care dețin o diplomă de calificare în domeniul electric/energetic conform cerințelor impuse prin “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 99/30.09.2021, publicat in Monitorul Oficial 1024/27.10.2021. (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247717)

Ediția VIII

Durata cursului: 11.09.2023-15.09.2023

Data evaluării: 15.09.2023

Data acordării atestatelor: 29.09.2023

Taxă curs: 550 lei

Ediția VII – 06.03.2023 – 17.03.2023

Ediția VI – 12.09.2022 – 16.09.2022

Ediția V – 01.03.2022 – 11.03.2022

Ediția IV – 31.01.2022 – 28.02.2022

Ediția III – 11.02.2021 – 13.02.2021

Ediția II – 20.10.2021 – 26.10.2021

Ediția I – 23.09.2021 – 29.09.2021

Tematica pentru electricieni gradul l:

Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașini electrice;

Legea energiei electrice a gazelor naturale (Legea nc 123 din 10.07.2012);

 • Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali (Ordinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019)

 Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013);

 • Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție (Ordinul ANRE 128 din 1 1.12.2008);
 • Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (Ordinul

ANRE nr. 1 1 din 30.03.2016 modificat prin Ordinul ANRE nr. 49 din 22.06.2017);  Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum a experților tehnici de calitate extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice (Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013);

 • Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE 102 din 01.07.2015);

 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ 1 7 — 2011;

 Normativ privind proiectarea executarea branșamentelor pentru clădiri civile (Indicativ PE 155/1992).

Tematica pentru electricieni gradul Il:

 • Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașini electrice;
 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale (Legea nr. 123 din 10.07.2012);

Regulament de furnizare a energiei electrice la Clienții finali (Ordinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019)

 • Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013);
 • Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție (Ordinul ANRE 128 din 11.12.2008);

Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (Ordinul

ANRE nr. 11 din 30.03.2016 modificat prin Ordinul ANRE nr. 49 din 22.06.2017);  Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice (Ordinul ANRE 1 1 din 13.03.2013);

 • Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută verifică instalații electrice (Ordinul ANRE nr 45 din 07.09.2016);

Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE 102 din 01.07.2015);

 Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 128 din 24.06.2020);

 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ 1 7 — 2011

 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de conexiuni distribuție cu tensiuni până la 1000 V ca. în unitățile energetice (Indicativ PE 102/1986 republicat în 1993);  Normativ privind proiectarea și executarea branșamentelor pentru clădiri civile (Indicativ PE 155/1992).

Tematica pentru electricieni gradul III A+/V A.’

 Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașni electrice;

 Legea energiei electrice si a gazelor naturale (Legea nr. 123 din 10.07.2012);

 Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali (Ordinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019)

 • Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013);
 • Codul tehnic al rețelei electrice de transport — Revizia 1 (Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004);
 • Standard de performantă pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem (Ordinul ANRE nr. 12 din 30.03.2016);

 Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție (Ordinul ANRE 128 din 1 1.12.2008);

 • Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (Ordinul

ANRE nr. 1 1 din 30.03.2016 modificat prin Ordinul ANRE nr. 49 din 22.06.2017);

 • Codul de măsurare a energiei electrice (Ordinul ANRE nr 103 din 01.07.2015); Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum 9i a experților tehnici de calitate 9i extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice (Ordinul ANRE nr. 1 1 din 13.03.2013);
 • Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE 102 din 01.07.2015);

 Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 128 din 24.06.2020);

 Normativ pentru proiectarea, execuția exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor (Indicativ 1 7 — 201 1);

 • Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor (NT E 001/03/00);
 • Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice (Ordinul ANRE nr. 239 din 20.12.2019);
 • Normativ privind metodele si elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice (Indicativ N TE 005);

 Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (Indicativ NTE 006/06/00);

 • Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice (Indicativ NTE 007/08/00);

 Prescripții generale de proiectare a rețelelor electrice (republicate in 1993) (Indicativ PE 022-3/87);

 Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni transformare cu tensiuni peste 1 kV (Indicativ PE 101/1985 republicat în 1993);

 • Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de conexiuni și distribuție cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unitățile energetice (Indicativ PE 102/1986 republicat în 1993); Instrucțiuni pentru dimensionarea si verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice termice în condițiile curenților de scurtcircuit (Indicativ PE 103/1992);

 Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de joasă tensiune (Indicativ PE106/2003);

 • Instrucțiuni pentru compensarea puterii reactive în rețelele electrice ale furnizorilor de energie la consumatorii industriali 9i similari (Indicativ PE 120/1994);
 • Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică (Indicativ PE132/2003);
 • Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea peste 1 kV (Indicativ PE 134/1995);

Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor in instalațiilor electrice de distribuție de 1-110kV (Indicativ NTE 401.03.00);

 Normativ privind proiectarea executarea branșamentelor pentru clădiri civile (Indicativ PE 155/1992).

Tematica pentru electricieni gradul III B+IV B:

Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice mașini electrice;

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale (Legea nr. 123 din 10.07.2012);

 Regulament de furnizare a energiei electrice la Clienții finali (Ordinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019);

 • Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013);
 • Codul tehnic al rețelei electrice de transport — Revizia 1 (Ordinul ANRE nr. 20 din 08.2004);
 • Standard de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem (Ordinul ANRE nr. 12 din 30.03.2016);

Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție (Ordinul ANRE 128 din 1 1.12.2008);

 Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (Ordinul

ANRE nr. 1 1 din 30.03.2016 modificat prin Ordinul ANRE nr. 49 din 22.06.2017);

 • Codul de măsurare a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 103 din 01.07.2015);
 • Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum si a experților tehnici de calitate extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice (Ordinul ANRE nr. 1 1 din 13.03.2013);
 • Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE 102 din 01.07.2015);
 • Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 128 din 24.06.2020);
 • Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor (Indicativ 1 7 — 2011);
 • Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor (NTE 001/03/00);
 • Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție de siguranță aferente capacităților energetice (Ordinul ANRE 239 din 20.12.2019);
 • Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (Indicativ NTE 006/06/00);
 • Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice (Indicativ NTE 007/08/00);
 • Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni transformare cu tensiuni peste 1 kV (Indicativ PE 101/1985 republicat în 1993);
 • Normativ pentru proiectarea executarea instalațiilor de conexiuni si distribuție cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unitățile energetice (Indicativ PE 102/1986 republicat în 1993); Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice si termice în condițiile curenților de scurtcircuit (Indicativ PE 103/1992);

 Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de joasă tensiune (Indicativ PEI 06/2003);

 • Instrucțiuni pentru compensarea puterii reactive în rețelele electrice ale furnizorilor de energie la consumatorii industriali 9i similari (Indicativ PE 120/1994);

Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea peste 1 kV (Indicativ PE 134/1995)