CURS AGENT DE SECURITATE

FACULTATEA: ISTORIE ŞI FILOSOFIE
TITLUL PROGRAMULUI: AGENT SECURITATE OBIECTIVE, BUNURI ŞI VALORI, cod NC. 5169.1.3
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc: curs calificare profesională autorizat ANC
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE : Certificat de calificare
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA: 360 de ore (90 ore teoretic, 270 ore practice)
CONDIȚII DE PARTICIPARE – certificat medical/fişa de aptitudini cu specificaţia ”apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate”;- persoane cu cetăţenia română sau unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;- vârsta minimă 18 ani;
– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
– studii liceale
COST: 1.500 lei
PERSOANA DE CONTACT: Raul Dăncuţă  0752282596,Claudiu Iordăchescu