CONTABILITATE APLICATĂ

Conf.univ.dr. Monica POP

Dată începere curs – 15.11.2019

Data eliberare atestate – 16.12.2019

Tematica de curs : Contabilitate Aplicată

  • Noțiuni generale
  • Obiectul și metoda contabilității
  • Bilanțul contabil
  • Principiile contabilității
  • Documentarea operațiunilor economice
  • Contul și dubla înregistrare
  • Analiza contabilă a operațiilor economice și financiare
  • Registrele de contabilitate și formele de înregistrare
  • Balanțele de verificare.

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro