CONTABILITATE APLICATĂ: DE LA EVIDENȚĂ PRIMARĂ LA RAPORTĂRI FINANCIARE – Limba Maghiară

Facultatea de Studii Europene

Lect.univ.dr. Szilveszter FEKETE PALI-PISTA
Dată începere curs – 15.11.2019
Număr de ore – 12
Tarif – Plata lectorului pentru desfășurarea acestui curs în peroada 15.11.2019 – 16.11.2019 a fost asigurată din FDI UBB – Facilitarea incluziunii tinerilor în mediul academic și pe piața muncii – Inclus UBB. – CNFIS-FDI-2019-0363. În consecință, cursul a fost asigurat în regim de gratuitate pentru cursanții înscriși.
Data eliberare atestate – 02.12.2019

Tematica de curs: Contabilitate aplicată: de la evidență primară la raportări  financiare – în limba maghiară

  •  Scurtă incursiune în teoria și practica contabilității
  • Organizarea evidenței primare: documentele justificative de la întocmire la arhivare
  • Organizarea evidenței contabile: de la documente la înregistrări contabile
  • Aspecte privind închiderile contabile lunare/trimestriale/anuale
  • Întocmire și depunere declarații fiscale
  • Întocmire situații finanicare

Cursul este destinat unor persoane, care doresc să înțeleagă în ce constă zi de zi munca unui contabil.

Urmărim filiera activităților practice, ținând seama de teoria contabilă și prevederile legislative, de la emiterea documentelor justificative, înregistrarea operațiunilor în contabilitate și până la întocmirea unor rapoarte financiare.

Acestea se vor efectua prin simularea acestor lucrări pe un soft contabil bine cunoscut pe piață, încercând să prezentăm cât mai multe operațiuni prin prisma unei societăți mici (IMM).

 Titular curs: Fekete Szilveszter

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro