CONTABILITATE APLICATĂ

Facultatea de Studii Europene

Conf.univ.dr. Monica POP
Dată începere curs – 15.11.2019
Număr de ore – 24
Tarif – Plata lectorului pentru desfășurarea acestui curs în peroada 15.11.2019 – 30.11.2019 a fost asigurată din FDI UBB – Facilitarea incluziunii tinerilor în mediul academic și pe piața muncii – Inclus UBB. – CNFIS-FDI-2019-0363. În consecință, cursul a fost asigurat în regim de gratuitate pentru cursanții înscriși.
Data eliberare atestate – 16.12.2019

Tematica de curs : Contabilitate Aplicată

  •  Noțiuni generale
  • Obiectul și metoda contabilității
  • Bilanțul contabil
  • Principiile contabilității
  • Documentarea operațiunilor economice
  • Contul și dubla înregistrare
  • Analiza contabilă a operațiilor economice și financiare
  • Registrele de contabilitate și formele de înregistrare
  • Balanțele de verificare.

Titular curs Monica Ana POP

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro