Lector: Drd. Darius-Antoniu FERENȚ, Dr. Raul-Ciprian DĂNCUȚĂ, Ing. Gabriel POP

Data de începere curs : 4.08.2023

Obiectivul general:

Familiarizarea cursanțiilor cu modulele cookies din perspectiva protecţiei datelor cu caracter personal. Cursul abordează aspecte teoretice și practice ce țin de realizarea Politicilor de cookies pe site-urile web, identificarea cookie-urilor inserate.

Durata cursului: octombrie 2023

Data evaluării: octombrie 2023

Taxă curs: 1200 lei

Se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB, studenții, masteranzii, doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul UBB.

Condiții specifice pentru înscrierea la acest curs: cunoștințe și deprinderi de operare a calculatorului/de utilizare a sistemelor de calcul (minim nivel mediu), abilități și deprinderi de navigare pe Internet, cunoștințe de administrare a site-urilor care utilizează Web CMS-ul WordPress (minim nivel mediu), cel puțin absolvent de studii medii (12 clase).

Public țintă: studenți, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, angajați care prin natura activității profesionale administrează website-uri, responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, administratori de sistem, personalul din instituțiile de securitate națională, apărare și ordine publică, personalul din mediul de afaceri și corporații, tuturor persoanelor interesate să își formeze abilități și deprinderi de elaborare și implementare a Politicilor de cookies pe site-urile web

General Data Protection Regulation (GDPR) padlock on european union flag

1). Elemente generale privind protecția datelor cu caracter personal – dr. Raul Dăncuță
2). Aspecte generale privind conformarea site-urilor web cu prevederile GDPR – drd. Darius Ferenț
3). Clasificarea modulelor cookies. Scopurile pentru care sunt utilizate cookie-urile pe un site – drd.
Darius Ferenț
4). Tipuri de cookie-uri folosite pe website-uri: cookie-uri strict necesare, cookie-uri de
înregistrare, cookie-uri de analiză statistică, cookie-uri de performanță, cookie-uri de direcționare,
cookie-uri pentru publicitate, cookie-uri ale furnizorilor de publicitate, cookie-uri pentru localizare
geografică, stocare locală și de sesiune – drd. Darius Ferenț
5). Identificarea cookie-urilor de pe un site web utilizând Web Inspector – drd. Darius Ferenț
6). Redactarea unei Politici de utilizare a cookie-urilor conformă cu GDPR – drd. Darius Ferenț
7). Tipuri de bannere de cookie-uri în funcție de modulele cookies folosite pe website-uri – drd.
Darius Ferenț
8). Implementarea banner-ului de cookies utilizând plugin-uri pentru WordPress – drd. ing. Gabriel
Pop
9). Particularizarea setărilor browser-ului în ceea ce privește modulele cookies drd. ing. Gabriel Pop
10). Bune practici pentru o navigare responsabilă bazată pe cookie-uri – drd. ing. Gabriel Pop.

Pentru înscrierea la curs vă rugăm accesați link-ul următor: