Competiție cu premii / editia 2014-2015 -sem1

În cadrul proiectului se va desfășura o competiție cu premii pentru cursanți. Cursanții premiați vor fi selectați în urma recomandărilor profesorilor titulari ai cursurilor (pe baza prezenței la cursuri și la activitățile de seminar/ lucrări practice) și în urma evaluării unei lucrări (sub formă de eseu).

Eseul trebuie să raspundă la cel puțin una din întrebările de mai jos:

  1. Cum aplic practic cunoștințele acumulate la cursul/ cursurile la care m-am înscris?

  2. Care ar fi 1-2 modalități de îmbunatățire a acestui proiect pentru a veni în sprijinul comunității, respectând regulamentele Universității Babeș-Bolyai?

  3. O prezentare succintă a unui alt posibil proiect de formare continuă care poate fi oferit de Universitatea Babeș-Bolyai comunității locale.

Solicitările pentru recomandări din partea profesorilor vor fi făcute direct acestora de către Centrul de Formare Continuă și Lifelong Learning și vor fi confidențiale.

Eseurile

(care nu trebuie să depășească 300 de cuvinte/ întrebare) vor fi trimise de cursanții care doresc să intre în competiție până în data de 12 noiembrie pe adresa: secretariat.fcll@ubbcluj.ro sau vor fi depuse direct la sediul nostru: str. Pandurilor nr. 7, clădirea Universitas, sala Reuniuni, etaj I (orar: zilnic în intervalul 10.00-14.00). În eseu se menționează numele complet al cursantului, cursurile la care participă în cadrul proiectului, numele profesorului titular și facultatea.

Evaluarea eseurilor și a recomandărilor cadrelor didactice se va face de un juriu

alcătuit din:

  • Manager proiect – lect. univ. dr. Ileana Nicoleta Sălcudean, director FC-LL
  • Asistent manager – secretar Silvia Hușanu
  • Cadre didactice implicate în proiect – lect. univ. dr. Andrei Lazăr, Facultatea de Litere; asist. univ. dr. Paula Beudean, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Fondul pentru premii este în valoare de 6000 lei, care vor fi eșalonați pe mai multe categorii de premii, de valori diferite.
Rezultatele vor fi comunicate cursanților până la data de  15 noiembrie 2014 și vor fi afișate și pe site-ul CFCIDFR – https://elearning.ubbcluj.ro/category/formare-continua-si-lifelong-learning/educatie-continua-in-folosul-comunitatii/.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 18 noiembrie, în intervalul 13.00-15.00 la Sala Club a Colegiului Academic, str. Em. de Martonne nr. 1.