Planurile de învățământ care descriu disciplinele studiate, numărul de credite, durata studiilor, aferente programelor de studii de la forma de învățământ la distanță și cu frecvență  redusă sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi (cu frecvență). …

Diplome echivalente – Învățământul la distanță și cu frecvență redusă oferă diplome echivalente cu cele de la forma de învățământ cu frecvență (zi). Read more »

Studiile internaționale efectuate asupra sistemului de învățământ la distanță și cu frecvență redusă arată că învățarea on-line îmbunătățește fixarea, memorarea informațiilor atunci când se folosesc metode de predare diversificate cum ar fi îmbinarea textelor clasice cu materiale video și audio, …

Eficiență didactică ridicată – Sistemul de învățământ la distanță și cel cu frecvență redusă oferă o eficiență didactică ridicată. Read more »

În oferta de programe de studii ID și IFR a Universității Babeș-Bolyai se regăsesc domenii variate de interes, ce cuprind 38programe de studiu la nivel licență și 23programe de studiu la nivel master, oferite de un număr de 12 facultăți …

Universitatea Babeș-Bolyai oferă o paletă largă de programe de studii nivel licență și master, în limbile de predare română, maghiară și germană. Read more »

Universitatea Babeș-Bolyai se poate mândri cu cei 15 ani de experiență în implementarea și dezvoltarea învățământului netradițional din România. Începând cu anul universitar  1998-1999 s-au demarat, sub forma învăţământului la distanţă, cursurile de licenţă la următoarele specializări: Știinţe Politice, Istorie, …

Universitatea Babeș-Bolyai este unul dintre pionierii implementării și dezvoltării învățământului netradițional din România. Read more »

ID reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenţilor sau cursanţilor posibilitatea de a opta personal asupra locului şi timpului în care să se instruiască, respectiv autoinstruiască. IFR reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată …

Învățământul la distanță și cu frecvență redusă reprezintă sisteme moderne și flexibile de învățare Read more »

Portalul eLearningoferă posibilitatea consultării și downloadării materialelor didactice necesare pregătirii: silabusuri, suporturi de curs (format word şi/sau pdf) prezentări ale cursurilor (format PowerPoint şi/sau pdf) materiale multimedia (format audio şi/sau video) Portalul eLearning este construit pe cele mai noi tehnologiiși …

Platforma eLearning a UBB oferă studenților și masteranzilor acces rapid la mijloacele de învățare și predare interactivă (online) real video și real audio Read more »

În A Memorandum on Lifelong Learning (Lisabona 2000), Consiliul European a subliniat importanța conceptului de lifelong learning  pentru tranziția spre societatea și economia bazate pe cunoaștere. Adoptând aceste directive, programele de la Universitatea Babeș-Bolyai, prin deschiderea accesului la cursuri oferite …

Universitatea Babeș-Bolyai se aliniază directivelor europene legate de implementarea conceptului de lifelong learning în societatea și economia bazate pe cunoaștere Read more »

Universitatea Babeș-Bolyai oferă o gamă de cursuri  post-universitare de formare și dezvoltare profesională continuă, workshop-uri și şcoli de vară (oferta de cursuri de formare continuă a UBB pentru anul in curs), care au ca finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau …

Universitatea Babeș-Bolyai oferă o gamă variată de cursuri de formare continuă care au ca finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau reconversia profesională. Read more »

Programele de formare continuă și lifelong learning promovează teme interdisciplinare, prin colaborarea dintre departamentele și institutele UBB, accesul la materiale de calitate și infrastructură. De asemenea, ele se pliază pe specificul educației adulților, oferind flexibilitate prin formatul modular, peer-learning, orientarea …

Programele de formare continuă și lifelong learning promovează interdisciplinaritatea și flexibilitatea în educația adulţilor Read more »