1. Numele lectorului: Mihai GOȚIU

2. Data de începere curs: 22.11.2021

3. Durata cursului: 22.11.2021 – 18.12.2021

4. Data evaluării: 22.12.2022

5. Data acordării atestatelor: 14.01.2022

6. Tarif per cursant: 200 lei ( reducere de 50% pentru studenți, personal UBB și absolvenții UBB – 100 lei)

1. Numele lectorului: Ș.l.dr.ing. Elisabeta SPUNEI, Prof.univ.dr. Ion PIROI, Prof.univ.dr. Nicoleta GILLICH, S.l.dr.fiz. Cornel HATIEGAN, Ing. Adrian PETCO

2. Data de începere curs: 23.09.2021

3. Durata cursului: 23.09.2021-29.09.2021

4. Data acordării atestatelor: 08.10.2021