Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Lect. dr. Molnár Andrea, Lect. dr. Péntek Imre, Lect. dr. Illyés Magda
Dată începere curs – 03.11.2019
Număr de ore – 16
Data eliberare atestate – 15.12.2019