1. Numele lectorului: Ș.l.dr.ing. Elisabeta SPUNEI, Prof.univ.dr. Ion PIROI, Prof.univ.dr. Nicoleta GILLICH, S.l.dr.fiz. Cornel HATIEGAN, Ing. Adrian PETCO

2. Data de începere curs: 23.09.2021

3. Durata cursului: 23.09.2021-29.09.2021

4. Data acordării atestatelor: 08.10.2021

Utilizarea programului de calcul tabelar pentru aplicații inginerești
1. Numele lectorului: Prof.univ.dr.ing. Eugen RĂDUCA, Prof.univ.dr.ing. Dorian NEDELCU

2. Data de începere curs: 22.10.2021

3. Durata cursului: 22.10.2021 – 23.10.2021

4. Data acordării atestatelor: 29.10.2021

5. Tematică curs –

1. Numele lectorului: Ș.l dr.ing. Vasile COJOCARU, Conf.univ.dr.ing..abil. Zoltan-Iosif KORKA

2. Data de începere curs: 22.09.2021

3. Durata cursului: 22.09.2021

4. Data acordării atestatelor: 11.10.2021

Numele lectorului: Prof.univ.dr. Horea F. POP; Conf.univ.dr. Claudia CHIRA; Prof.univ.dr. Laura DIOȘAN; Lect.univ.dr. Vlad IONESCU

Data începere curs: 15.04.2021

Durata cursului: 15.04.2021

Data eliberate atestate: 3-7.05.2021