în curs de re-autorizare Centrul de Formare Continuă și Lifelong Learning derulează Cursul Formare de Formatori, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Data limită înscrieri: 12.2019 Tematica programului: Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților Caracteristici ale învățării adulților Indentificarea nevoilor de …

Cursul de formator Read more »