Academic Writing

cursuri pentru Academic Writing

Scrierea și publicarea de articole științifice („academic writing”) și respectarea deontologiei și eticii în cercetare.

Prof.univ.dr. Alexandru Minea – Universitatea Auvergne din Clermont-Ferrand, Franța
Data începere curs – 25 iunie

GOOD PRACTICES IN SCHOLARLY PUBLISHING

Katarzyna GACA-Zając
Data începere curs – 9 iunie

How to successfully write a research paper and get published

Katarzyna GACA-Zając ; Horea GURGU
Data începere curs – 10 octombrie

Strategia de redactare și publicare a unui articol științific

Seminarul Strategia de redactare și publicare a unui articol științific”, susținut de ALEXANDRU MINEA.  Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro

A publica cercetare științifică relevantă în Economie

Susținut de Dr. Sebastian BUHAI (Stockholm University-Swedish Institute for Social Research, Suedia și afiliat al  Institutului STAR-UBB ca Advanced Fellow) Detalii curs Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro

Considerente asupra activității de cercetare științifică

FSEGA în colaborare cu Institutul STAR-UBB și CFCIDFR anunță cursul “Considerente asupra activității de cercetare științifică“ pentru studenții doctoranzi în științele sociale. Cursul este susținut de Profesor Alexandru Minea (School of Economics & CERDI, University of Auvergne, France)    

Vizibilitate internationala pentru cercetare universitara

Scurtă prezentare: Seminarul oferă participanților oportunitatea familiarizării cu specificul politicii de publicare a editurilor de prestigiu, practici de review, precum și pașii de urmat de către colectivele revistelor din Universitatea Babeș-Bolyai pentru cresterea vizibilității articolelor științifice, prin indexarea în Thomson

Academic writing în științe sociale

Scurtă prezentare: Cursul se adresează în special tinerilor cercetători, debutanți, din România, dedicați cercetării în științele sociale (e.g. masteranzi de cercetare, doctoranzi și post-doctoranzi), dar și oricăror persoane, din mediul academic sau nu, deopotrivă. Conținutul cursului nu se dorește a

Ultimele Articole