Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Marius LAZĂR

Data de începere curs: 10.10.2022

Obiectivul cursului este cunoașterea istoriei și a principalelor forme ale artei și arhitecturii musulmane ; înțelegerea importanței acestora pentru istoria culturală și artistică universală; înțelegerea rolului central avut de formele de exprimare artistică în codificarea și exprimarea spiritualității și a valorilor musulmane; cunoașterea stilurilor, formelor, simbolurilor artistice și arhitectonice din diferitele regiuni ale lumii musulmane și interferențele cu tradițiile artistice locale; familiarizarea cu principalele repere ale artei și arhitecturii musulmane din diferitele spații geografice și culturale.

Durata cursului: 10.10.2022-01.03.2023

Data evaluării: 01.04.2023

Data acordării atestatelor: 01.06.2023

Taxă curs: 1000 lei

  • (se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)
  • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
  • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat

1. Caracteristici generale. Estetic și religios în Islam. Influențe și sincretisme artistice
2. Caligrafia, pictura și arta cărții
3. Artele decorative: modele, materiale, simboluri
4. Arhitectura religioasă și civilă: tehnici, tipologii, stiluri
5. Începuturile: perioada umayyadă
6. Irakul abbasid
7. Spania musulmană
8. Maghrebul medieval
9. Arta și arhitectura egipteană, de la tulunizi la mameluci
10. Arta și arhitectura în Siria medievală
11. Arta și arhitectură în Iran și Asia Centrală, de la samanizi la timurizi
12. Iranul safavid și qajar
13. Perioada turco-otomană
14. India musulmană