Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Conf. univ. dr. Dan RUSCU

Data de începere curs: 01.03.2022

Obiective generale: cunoașterea istoriei și a perioadelor specifice artei și arhitecturii bizantine; înțelegerea importanței artei și arhitecturii bizantine pentru istoria culturală și artistică universală; înțelegerea rolului semnificativ avut prin formele de reprezentare artistică în codificarea și exprimarea spiritualității și a valorilor Bizanţului; cunoașterea simbolurilor artistice, stilurilor, formelor, reprezentărilor și a elementelor de arhitectură din spaţiul artei bizantine și interferențele cu valorile universale ale Europei; familiarizarea cu principalele repere ale artei și arhitecturii bizantine din alte spații geografice și culturale, precum şi influenţa bizantină în aria europeană din veacurile viitoare.

Durata cursului: 01.03.2022-01.07.2023

Data evaluării: 03.09.2023

Data acordării atestatelor: 20.09.2023

Taxă curs: 1000 lei

  • (se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)
  • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
  • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat

1. Introducere: caracteristicile și cronologia artei bizantine
2. Nașterea limbajului iconografic în arta creștină
3. Arta și arhitectura epocii constantiniene
4. Centralism și particularism în arta secolelor IV-V
5. Arta și arhitectura epocii lui Iustinian
6. Arta în epoca iconoclastă
7. Clasicismul bizantin I: arhitectura
8. Clasicismul bizantin II: pictura și mozaicul
9. Arhitectura civilă: palatele și fortificațiile
10. Arhitectura și arta în epoca Paleologilor
11. Iradierea artei bizantine în lumea slavă
12. Arta bizantină în Țările Române
13. Interferențe artistice ale Bizanțului: Europa occidentală
14. Interferențe artistice ale Bizanțului: lumea islamică