Admitere

Informațiile legate de admiterea pentru anul universitar 2023-2024 pot fi regăsite pe link-urile de mai jos:

Facultatea de Business

Licență – ID

 • Administrarea afacerilor – Linia română
 • Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – Linia română

Master – IFR

 • Administrarea afacerilor
 • Management hotelier

Facultatea de Drept

Licență – ID

 • Drept – Linia română

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Licență – ID

 • Educație Fizică și Sportivă – Linia Română

Facultatea de Geografie

Licență – ID

 • Geografia Turismului – Linia română

Master – IFR

 • Amenajare și dezvoltare turistică

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Licență – ID

 • Istorie – Linia română
 • Istorie – Linia maghiară
 • Filosofie – Linia română
 • Studii de Securitate – Linia română

Master – IFR

 • Managementul securității în societatea contemporană

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Licență – ID

 • Psihologie – Linia română
 • Psihologie – Linia maghiară
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Cluj – Linia română
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Tg. Mureș – Linia română
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Năsăud – Linia română
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Sighetu-Marmației – Linia Română
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Cluj – Linia maghiară
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Odorheiu-Secuiesc – Linia maghiară
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Reșița – Linia Română
 • Psihopedagogie specială – Linia română

Master – IFR

 • Consiliere școlară și asistență psihopedagogică
 • Management curricular

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Licență – ID

 • Asistență socială – Linia română
 • Asistență socială – Linia maghiară

Master – IFR

 • Asistență socială și economie socială

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Licență – ID

 • Finanţe şi bănci – Linia română
 • Management – Linia română
 • Management – Linia maghiară
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor – Linia română
 • Informatică economică – Linia română
 • Contabilitate şi informatică de gestiune, Cluj – Linia română
 • Contabilitate şi informatică de gestiune, Sighetu-Marmației – Linia română
 • Economie și afaceri internaționale – Linia română
 • Marketing – Linia română
 • Marketing, Reșița – Linia română
 • Economia firmei, Sf. Gheorghe – Linia maghiară

Master – IFR

 • Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii
 • Managementul contabil, audit și control
 • Managementul dezvoltării afacerilor
 • Strategii și politici de marketing
 • Expertiză contabilă și audit
 • Managementul resurselor umane

Facultatea de Științe Politice și Administrative

Licență – ID

 • Comunicare şi Relaţii Publice – Linia română
 • Jurnalism – Linia română
 • Administrație publică, Cluj – Linia română
 • Administrație Publică Satu-Mare – Linia română
 • Administrație publică, Bistrița – Linia română
 • Administrație publică, Reșița – Linia română

Master – IFR

 • Relații publice
 • Publicitate
 • Management media
 • Administrație publică
 • Politici de sănătate și management sanitar

Facultatea de Studii Europene

Licență – ID

 • Relații Internaționale și Studii Europene – Linia română

Facultatea de Biologie și Geologie

Master – IFR

 • Științele nutriției
 • Managementul calității în laboratoarele biomedicale