Academic writing

Scurtă prezentare:

Scurtă prezentare:
Cursul se adresează în special tinerilor cercetători, debutanți, din România, dedicați cercetării în științele sociale (e.g. masteranzi de cercetare, doctoranzi și post-doctoranzi), dar și oricăror persoane, din mediul academic sau nu, deopotrivă. Conținutul cursului nu se dorește a fi unul eminamente științific, ci va conține și scurte ”povestioare” despre cum trebuie să scrii și să publici un articol științific în domeniul științelor sociale.

Structura cursului se bazează pe un raționament secvențial, pornind de la ceea ce trebuie să cercetezi și până la faza de publicare a articolului, cu parcurgerea tuturor ”furcilor caudine” aferente. Această configurație are la bază cartea ”Articolul științific în economie: de la scriere la publicare”, autor Mihai Mutașcu, publicată la începutul anului 2016.

Detalii despre carte se pot găsi la adresa: https://www.createspace.com/6148079

Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai VI

CNFIS-FDI-2022-0066

Common skills in scholarly publishing: IMRaD article structure and journal choice

Numele lectorului: Dr. Andrey Mikhailov, Customer Consultant la Elsevier Research Solution

Data de începere curs: 27.05.2022

Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai VI

CNFIS-FDI-2022-0066

Insights on Academic Writing”

Numele lectorului: Prof.univ.dr. Alexandru MINEA, University of Auvergne (Clermont-Ferrand, Franța)

Data de începere curs: 31.05.2022