ÎNVAȚĂ DE LA EXPERȚI!

Universitatea „Babeș-Bolyai” prin
Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță
și cu Frecvență Redusă

6300+

studenți

52

de programe de studii ID/IFR

100%

satisfacție

Cine suntem?

Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă

Prin intermediul Centrului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, abreviat CFCIDFR, se gestionează pe de o parte, programele de licență și masterat în format ID și IFR, iar pe de altă parte cursurile de formare profesională continuă derulate în universitate.

Misiunea noastră este de a asigura un cadru adecvat pentru desfășurarea în condiții optime a activităților didactice specifice formelor ID și IFR:

  • acreditarea/autorizarea programelor de studii: toate programele oferite de Universitatea Babeș-Bolyai sunt acreditate de către ARACIS
  • asigurarea infrastructurii de comunicare și gestionarea platformelor elearning: Microsoft Teams, Moodle, Zoom
  • sprijinirea cadrelor didactice în elaborarea de materiale audio-video, suporturi de curs
CE OFERIM?

Programe de studii la forma de învățământ la distanță

Învățământul la distanță (ID) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenților/cursanților posibilitatea de a opta personal asupra locului și timpului în care să se instruiască. Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, e-learning sau online learning, este caracterizat prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student.

Programe de studii la forma de învățământ cu frecvență redusă

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare-învățare-evaluare dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.

Programe de formare continuă

Acestea includ toate formele de învățământ denumite netradiționale derulate la nivel de departamente, facultăți, centre, sau universitate, independent sau în parteneriat cu persoane fizice și instituții din mediul public sau privat, care nu sunt integrate programelor de învățământ la nivel licență, master, și doctorat.

Formarea continuă se plasează în sfera dezvoltării profesionale şi presupune următoarele categorii de activități:

  • programe postuniversitare;
  • cursuri de formare profesională acreditate ANC, pentru dezvoltarea de competențe transversale;
  • cursuri deschise (cursurile de tip open course) reprezintă forme flexibile de pregătire profesională care vizează dezvoltarea de competențe specifice și care se organizează pe baza Procedurii pentru organizarea de cursuri deschise de formare continuă aprobată prin HCA nr.184/08.01.2018.
  • cursuri online de tip MOOC (massive online open course) care urmăresc internaționalizarea și digitalizarea predării, workshop-uri, scoli de vară care au ca finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecționarea sau reconversia profesională. Unele dintre aceste activități pot fi creditate, iar în acest caz, creditele obținute sunt recunoscute în cadrul unor activități de formare continuă ulterioare.