Programe de studii nivel master

Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Business
Facultatea de Științe Politice și Administrative
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor