Programe de studii nivel licență

Facultatea de Drept
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Științe Politice și Administrative
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor