Protected: Concurs “COMPETIȚIA CALITĂȚII ÎN TEHNOLOGIA ID”

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Suporturi tutoriale de curs

Organizarea concursului ”Competiția calității în tehnologia învațământului la distanță” are la bază obiectivul Centrului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă al UBB de a asigura materiale didactice moderne, dezvoltate conform specificului ID/IFR, cu un profil clar adresat studenților.

Suporturile de curs căștigătoare au fost publicate, cu ISBN electronic, la Presa Universitară Clujeană.