Cursuri de formare continuă acreditate ANC

Curs MANAGER DE SECURITATE

Cursul MANAGER DE SECURITATE autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări COD COR 121306. Data limită înscrieri: 09.2018 Durata: 80 ore – 59 ore teoretic, 21 ore practic. Competențe formate: Organizarea sistemului de management al securităţii; Sănătatea şi securitatea în muncă;

Consilier vocațional

Cursul de Consilier vocațional este un program de specializare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări prin autorizația cu seria CJ numărul 001735. Programul se adresează persoanelor cu studii superioare interesate de consilierea vocațională, principalele teme abordate fiind evaluarea vocațională, consilierea

Evaluator de competențe

Cursul de Evaluator de competențe profesionale este un program de specializare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări prin autorizația cu seria CJ, numărul 001734. Programul se adresează absolvenților de studii superioare care lucrează în centre de evaluare sau realizează evaluări

Cursul formare de formatori

 în curs de re-autorizare Centrul de Formare Continuă și Lifelong Learning derulează Cursul Formare de Formatori, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Data limită înscrieri: 09.2018 Tematica programului: Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților Caracteristici ale învățării adulților Indentificarea nevoilor de

CURS MANAGER DE PROIECT

CFCIDFR  derulează Cursul MANAGER DE PROIECT, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) – 001944. Data limită înscrieri: 09.2018   Tematica programului: STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI ȘI A CERINȚELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR. GESTIUNEA COSTURILOR ȘI A RESURSELOR OPERAȚIONALE MANAGEMENTUL

CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Centrul de Formare Continuă  derulează Cursul COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări)- 001943. Data limită înscrieri: 09.2018 Tematica programului: Activitatea antreprenorială. De la ideea de afacere la oportunitatea de afacere Planul de afaceri (planificare, buget, marketing, riscuri) De la

Ultimele Articole