Burse speciale pentru activitatea științifică / sem. 1 anul univ. 2017-2018

Acordarea burse speciale pentru activitatea științifică

Criteriile de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică sunt specificate în Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2017-2018.

Graficul de desfășurare a procesului de acordare a burselor speciale pentru activitatea  științifică

 

Interval
calendaristic
Activitatea Responsabil
Octombrie-
Noiembrie 2017
Constituirea  comisiilor  pentru  acordarea
burselor
CFCIDFR
5  martie  2018  –
16 martie 2018
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei speciale pentru activitatea științifică la secretariatul ID/IFR al programului de
studii.
Secretara ID/IFR a programului de studiu
19 martie 2018  –
20 martie 2018
Întocmirea listelor cu studenţii înscriși și transmiterea acestora către CFCIDFR Comisia de acordare a burselor la nivel     de     Program     de  studiu
ID/IFR.
21 martie 2018  –
23 martie 2018
Organizarea sesiunii de susținere publică a proiectelor de cercetare Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR
Secretariatul CFCIDFR
23 martie 2018 Transmiterea către Centrul pentru Managementul Cercetării  Științifice (CMCS) a dosarelor de candidatură însoțite de   un    proces    verbal   al  clasamentului
studenților
Secretariatul CFCIDFR
26  martie  2018  –
6 aprilie 2018
Anunțarea rezultatelor Centrul      pentru     Managementul
Cercetării Științifice
26  martie  2018  –
6 aprilie 2018
Finalizarea      semnării     contractelor      de
finanțare
Centrul      pentru     Managementul
Cercetării Științifice

Ultimele Articole