Burse de performanță / sem. 1 anul univ. 2017-2018

Acordarea burselor de performanță

Criteriile de acordare a burselelor de  performanță precum și Cere tip (Anexa 3) sunt specificate în Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2017-2018.

Graficul de desfășurare a procesului de acordare a burselor de performanță

semestrul I
Interval
calendaristic
Activitatea Responsabil
Octombrie-
Noiembrie 2017
Constituirea  comisiilor  pentru  acordarea
burselor
CFCIDFR
26  februarie  2018 –
2 martie 2018
Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti.
Afișarea  listelor  cu  studenții  ”bursieri” și
„potențiali bursieri”.
Secretariatul facultății – Secretara ID/IFR a programului de studiu Directorul de studii ID/IFR
5   martie   2018   –
9 martie 2018
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei în varianta electronică: cu semnăturile      în      original,      scanate   și
expediate prin email.
Secretara ID/IFR a programului de studiu
5  martie  2018  –
16 martie 2018
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei în original la secretariatul ID/IFR al
programului de studii.
Secretara ID/IFR a programului de studiu
12 martie 2018 Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse Secretara ID/IFR a programului de studiu
Directorul de studii ID/IFR
12 martie 2018 * Reafișarea listei cu studenții bursieri, dacă în perioada anterioară de înscrieri nu s-au
depus numărul maxim de dosare
Secretara ID/IFR a programului de studiu
Directorul de studii ID/IFR
13 martie 2018  –
14 martie 2018
Primirea contestaţiilor. Acestea se depun la secretariat  scanat prin email și fizic. Secretara ID/IFR a programului de studiu
15 martie 2018 Analiza contestaţiilor și afișarea rezoluțiilor la contestații Comisia de acordare a burselor  la nivel de Program de studiu ID/IFR.
15 martie 2018  –
16 martie 2018 *
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei în varianta electronică: cu semnăturile în original,      scanate   și
expediate prin e-mail.
Secretara ID/IFR a programului de studiu
Directorul de studii ID/IFR
19 martie 2018  –
20 martie 2018
Întocmirea listelor cu studenţii bursieri și transmiterea acestora către CFCIDFR Comisia de acordare a burselor  la nivel de Program de studiu ID/IFR.
21 martie 2018  –
23 martie 2018
Întocmirea listelor finale cu studenții bursieri și aprobarea lor de către Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR Comisia  de analiză,  evaluare  a dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR
Secretariatul CFCIDFR
23 martie 2018 Transmiterea listelor finale de burse, aprobate   de   către Comisia  de        analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR către Direcţia  Generală Administrativă – Serviciul Social. Secretariatul CFCIDFR
26  martie  2018  –
6 aprilie 2018
Întocmirea bazei de date cu studenţii Bursieri Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Social.
26  martie  2018  –
6 aprilie 2018
Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora către Direcţia Financiar-Contabilă Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Social.
26  martie  2018  –
6 aprilie 2018
Virarea burselor pe carduri Direcţia Financiar-Contabilă

Ultimele Articole